uden titel

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 02 - side 40-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Podcast om Else Marie Pade

Annonce

Edition S-annonce

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det. unge tonekunstnerselskab« og udkommermed et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfterårlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementetbetragtes som fortløbendeindtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelsefinder sted. Abonnementkan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem bog-handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalgkoster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionenslutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Hecrup, Sortedamsdossering 65A, København ø. Telf.nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Post-konto: 22596.

Årgang 10/1935, nr. 02