uden titel

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 02 - side 52-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »I)et ung Q.! tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »Musikpæ-dagogisk forenin,,,«. MMT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavlen kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement ka*n tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnernent modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedarnsdossering 65 A, København Ø. Telf. nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 13/1938, nr. 02