Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 04 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

FORE NI N GS NI ED DE LEL SER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, V Sal, København K. Telefon: Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max ~Muller (Sanger), Knudåge, Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRETÆR OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

Ingen Foreningsineddelelser.