Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 04 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Poetisk podcast

Annonce

Edition s

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FUNGERENDE FORMAND: Flemming N~reis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

FORENINGENS KONTOR: Kongensvej 26, F. Fasan 826, Hverdage 13-16.

FUNGERENDE NÆSTFORi NIAND: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Tlf. Ryvang 836 x.

GENERALFORSAMLING

// Den ordinære Generalforsamling afholdes Mandag den 11. Maj Kl. 16 i Odd Fellow-Palæets Riddersal med følgende Dagsorden:

1) Den fungerende Formand aflægger

Beretning.

2) Kassereren fremlægger Regnskab.

3) Valg af Formand. Bestyrelsen foreslaar Flemming Weis, som har erklæret sig villig til at tage imod Valg.

4) Valg af den øvrige Bestyrelse. Efter Tur afgaar Henry Skjær samt Su Ppleanterne Waldemar Wolsing og Lavard Friisholm, der har fungeret som Bestyrelsesmedlemmer siden Jørgen Bentzons og Mogens W,51dikes Afgang. Henry Skjær er villig til Genvalg, og Bestyrelsen foreslaar de to nævnte Suppleanter indvalgt. I Stedet for Arne Brieghel-MUller, der trækker sig tilbage efter eget Ønske, foreslaar Bestyrelsen Karl Clausen indvalgt, og til den ved Flemming

Weis' Overtagelse af Formandsstillingen ledigblevne Plads foreslaar Bestyrelsen Finn Høffding indvalgt. Alle er villige til at tage imod Valg. 5) Valg af - Suppleanter. Bestyrelsen foreslaar Eivind Andersen, Vagn Holmboe og Ludvig Bramsen.

6) Valg af Revisor.

7) Eventuelt.

Gyldige Medlernskort. maa forevises paa Generalforsamlingen. Forslag fra Medlemmerne - herunder Forslag om Emner til den ledige Formandsplads, oll til de hvert Aar ledigblevne Bestyrelsespladser -- som ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til den fungerende Formand, Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund, senest 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

København (1. 20. April 1942.

Bestyrelsen,.

2. Orkesterkoncert afholdes Tirsdag d. 21. April Kl. 20 i Odd Fellow-Palæets store Sal. (Ikke som meddelt i D. M. Nr. 3 i Palælokalerne Klerkegade). Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester under Ledelse af John Frandsen, Holger Prehn og Lavard Friisholm. Solister: Johan Bentzon, Else Marie Bruun, Else Jena og Henry Skjær. Ved Flyglet: Erik Starup. Program:

Ejnar Jacobsen (1897): Dramatisk Ouverture. 1941. Uropførelse.

(Introduktion til et moderne Lystspil over det gamle Folkeeventyr »Konen i

1X1uddergrøften«.)

Vagn Holniboe (1909) : 2. Kanimerkoncert, Op. 20, 1940, for Fløjte,

Violin, Strygere, Celeste og Slagtøj. Uropførelse.

Aksel Agerby (1889-1942): Aftenvandring (Anders W. Holm). Jenn

hjemm' (Jeppe Aakjær). An Wolles Dreng (Jeppe Aakjær). Illy

bes bedrøvede Sang (Herman Wildenvey). Havren (Jeppe Aakj-ær). Holger Prehn (1891): Symfonia piccola. 1941. Uropførelse.

Ved Forevisning af det tilsendte Kort kan hvert Medlem erholde

to Billetter hos Wilhelm Hansen, Gothersgade 9, indtil d. 20. April

Kl. 17. -~K

Thorvaldsens Musæunis Folkekoncerter, arrangeret af Det unge Tonekunstnerselskab.

Tirsdag d. 28. April og Tirsdag d. 5. Maj Kl. 20. Medlemskort giver Adgang og Billetter å 1 Kr. + Skat kan købes hos Wilh. Hansen samt

paa Thorvaldsens Musæum og Koncertaftenen ved Indgangen. 4(

I. Koncert d. 28. April Kl. 20. Medvirkende: Unge Tonekunstneres, Studieorkester under Ledelse af Lavard Friisholm. Solister: Stryge

kvartetten Ejvin Andersen, Viggo Lund, Jørgen Olsen og Helge Ram

søe; Inger Therkildsen, Inge Bech-Bruun og Karl Johan Isaksen.

Progr'am.:

Flemming Weis (1898): Introdutione grave for Strygere med Klaver. 1940. Manuskript.

Vagn Holmboe (1909): Koncertino Nr. 2 for Violin og. Strygere. 1940. 1. Gang. Manuskript.

Carl Nielsen (1865-1931): Strygekvartet i F Dur, Op. 44.

Peter Heise (1830-1879): Gammel fransk Romance. Den unge Lærkes Foraarssang (S. S. Blicher). Ingerid Sletten (B. Bjørnson).

Carl Nielsen (1865-1931): 1 Aften (Lud. Holstein). Det bødes der for (J. P. Jacobsen). Genrebillede (J. P. Jacobsen).

Guiseppe Sarti (1729-1802): Sinfonia i D Dur. (Ouverturen til Tron-

følgeren i Sidon). 4(

2. Koncert d. 5. Maj Kl. 20. Medvirkende: Unge Tonekunstneres Studieorkester under Ledelse af John Frandsen og Københavns Motet

kor under Ledelse af Harry Enig. Solister: Stig Heinesen, Eyvind

Møller, Richard Hansen, Gunnar Siegstrøm, Jarl Hansen og Poul

Birkelund. Program:

Niels W. Gade (1817-1890): Fantasistykker, Op. 43, for Clarinet og Klaver.

Sv. S. Schultz (1913): En lille Foraarsvise (Simon Schultz). Uropførelse. Landsbyens Foraar (Harald H. Lund).

Povl Hamburger (1901): Ak, Syren, du blaa Syren (Lillerussisk Folkevise ved Thor Lange).

Otto Mortensen (1907): Minnesang, »Se de Marker grønne« (Gøtfrit, v. N1fe.n oversat af Fr. Moth).

Flemming Weis (1898): Malersvenden (Erik Stokkebye).

Thorvald Aagaard (1877-1937): Jeg ser de bøgelyse Øer (L. C. Nielsen) Vallarelåt (Fróding) udsat af Oluf Ring.

Antonio Vivaldi (1680-1743): Concerto grosso i d moll for 2 Violiner, Violoncel og Strygeorkester, Op. 3, Nr. 11.

,Joseph Haydn (1732-1809): Koncert i D Dur for Fløjte og Strygeorkester.

Til Komponisterne. Nye Kompositioner, saavel Orkesterværker ,som Kammermusik og Sange, der ønskes foreslaaet til Opførelse i

S,æsonen 1942-43, maa være indsendt til Kontoret, Kongensvej 26, F,

inden 1. Juni.