Nye noder

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 01 - side 28-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Nye Noder

.Engstrøm og Sødring

Paul von Klenau har udsendt »Seks Solosange for Sang og Klaver«. Klaver- og Sangstemmen er i alle Sangene klangligt velafbalanceret, saa i den Henseende er alt i skønneste Orden. Hvad angaar det rent musikalske vil mange dog utvivlsomt føle sig generet -af den noget forvredne Intervalfornemmelse, der rent vokalt er meget problematisk. Paa den anden Side kan man ikke frakende Klenau's Sang en vis, ihvertfald, virkningsfuld Dramatik, som staar godt til den stærkt romantiske Tekst.

Komponisten Flemming Weis og Svend S. Schultz har i Fællesskab udgivet en Samling Sange med Klaver, betitl.et: »4 + 4 = 8«. For begges Vedkommende er jo Solosangen med Klaverleds,agelse et Omraade, hvor de har ydet det helt udmærkede. Ogsaa i denne z:,

Samling giver de et fuldgyldigt Bevis for deres Evne til at indleve sig i en Tekst, og i flere af Sangene er Ord og Tonersmeltet sammen til en virkelig Enhed. Det vil blive vanskeligt at fremhæve den ene Komponist paa Bekostning af den anden, dertil er deres Fysiognomi for forskelligartet; men ikke desto mindre føles Heftet som en organisk Helhed, hvor det mer eller mindre differentierede Udtryk skaber smuk Afveksling.

Niels Viggo Bentzon.

Årgang 18/1943, nr. 01