indholdsfortegnelse årgang 26, 1951

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 10 - side 215-215

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

DANSK

Mt~ SIKTIDSSKRIFT

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

DANSK Komp ONIST FORENING

DANSK TONLEKUNSTNER FORENING

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

Redaktører:

SIGURD BERG

og

FREDE SCHANDORF PETERSEN

26. ÅRGANG

G. E. C. GADS FORLAG

KØBENHAVN

1951

INDHOLD

Side

EJVIN ANDERSEN: Organist Valdemar Hansen 60 år 78

JCRGEN BALZER: Udemokratisk kulturpolitik 210

BELA BARTOK: Folkemusikkens indflydelse på den moderne musik 2

: Liszt's musik og vor tids publikum 212

JOHAN BENTZON: Nye bøger - 81

JØRGEN BERG: Nordisk konservatoriefest i Helsingfors 10

SIGURD BERG: Musiklivet, Danmark 14, 36, 58, 77, 104, 128, 150, 180, 200, 216

Nye bøger 15, 16, 132

Dansk musiklitterær bibliografi for året 1948. Særskilt paginering; v. s. 148

EIVIN BORGSMIDT-HANSEN: Nye bøger 16

: Nye musikalier 42

H. A. BRØNDSTED: Egisto Tango død 195

GUNNAR BUCHWALD: Propaganda-ugen for den levende musik 148

EGON CHRISTIANSEN: Nye musikalier 84

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI for året 1948. Særskilt pagin.; v. s. 148

EDWARD J. DENT: Moderne operaproblemer . 121

SVERRE FORCHHAMMER: Nye bøger 108

(Se også s. 155).

NIELS FRIIS: Nye bøger 16, 54

Helmut Walcha 72

Det genopstillede Schnitger-Orgel i Hamborl . 167

LAVARD FRIISHOLM: 25 år ny musik. (ICSM's musikfest 1951) 143

HOLGER GILBERT-JESPERSEN: Maéstro Tango 195

HENRIK GLAHN: Nye musikalier 203

POVL HAMBURGER: Schuberts »Winterreise« 25, 52

: Nyt om Buxtehude (i anl. af J. Hedars bog) 171

MOGENS HEIMANN: Akkordtekniken i Bachs sonater for soloviolin (i anl. af

Telmanyis artikel s. 28) 96

(Se o,,sså s. 127).

n

HERMANN HESSE: Uafsendt brev til en sangerinde 6,9

HILSENER TIL EN MUSIKCHEF (Peder Gram) 214

HISTOR: IKODA i 25 Aar 189

JOHANNES HOHLENBERG: Om den niende symfoni 115

VAGN HOLMBOE: Nye bøger 82

: Om folkemusik i Ungarn og Rumænien 208

JOHAN HYE-KNUDSEN: Ebbe Hamerik 191

FINN HØFFDING: Mindeord om Jørgen Bentzon 161

I

I S C 2J. Program for festen i Frankfurt 1951 89

(Se også s. 143).

VAGN JENSEN: Musiklivet udlandet 12, 38, 61, 79, 105, 130, 153, 182, 201, 219

: Grammofon - 191 134, 159

- : ,,Høst« og »Bryllupsrejse« af Svend S. Schultz 185

BENGT JOHNSSON: Nye musikalier 42, 84

: Nye bøger 133, 154

VAGN KAPPEL: Hilsen til Peder Gram 214

LEIF KAYSER: Apropos Colloquium Musicum 34

LEDERE: Musiken går ud i den tomme luft i

- : Musikchef en går af 207

PAUL MOOR: Bachfest i Pyrenæerne 9

MUSIKFESTER OG KONKURRENCER, 1951 81, 131, 154

FREDE SCHANDORF PETERSEN: Nye bøger 15 ' 40, 82, 83, 108, 132-,155

: Grammofon 17, 43, 65, 85, 107, 111, 157, 178, 204, 220

Nye musikalier 21, 42, 63, 109, 156, 204

En dansk kultureksport 107

. Kontrasternes skønhed. Tre Bartók-kompositioner på grammofon 178

MAX REIK: ?sykiske Spillehæmninger hos Elever 32

KNUDAGE RIISAGER: Hilsen til Peder. Gram 215

GERHARD SCHEPELERN: Nye bøger 155

SVEND S. SCHULTZ: Erklæring fra komponisten 188

SOVJET-SYN PÅ DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 5

(Se også s. 60).

ERIK STAHL: Musikalske indtryk fra en rejse i Sovjetunionen 74

: Russiske komponister udtaler sig 145

WILLIAM GRANT STILL: Negrene i amerikansk musik 91

SVEND ERIK TARP: Hilsen til Peder Gram 215

EMIL TELMANYI: Om Bach-buen 28

(Se også s. 96 og 127).

LEIF THYBO: Nye bøger 82

Harmonisk analyse (om Povl. Hamburgers bog) 149

UROPFØRELSER AF DANSK MUSIK i sæsonen 1950-51 » 129, 152

TAGE VANDSTED: Om Odense Byorkester 175

SANDOR VERESS: Indførelse i Béla Bartóks strygekvartetter 47

FLEMMING WEIS: Hilsen til Peder Gram 215

OLE WILLUMSEN-. I anledning af »Sovjetsyn på Dansk -.~Llusiktidsskrift« ... 60

ERLING WINKEL: H. 0. C. Zincks klaversonatei . 137

WALDE""MAR WOLSING: Fritz Busch død 196

NY MUSIKLITTERATUR

Donald Brooke: International Gal-

lery of Coiiductors 133

Till Fasmer Dalil: Der var engang

en spillein,,.ind 132

Margarel Denek-e: Ernest Walker 155

(Rob. Elkin): A Career in Music 41

Fanny Fang: C. E. F. We-yse og

Roskilde 16

Henry G. Fariner: The -~;vorld of

niusic, ni-. 12 CMilitærmusik i

Eiigland) ............................... I C)

Henry G. Farnier: Handels Kettle-

d r u nis 1.54

Edivin Fischer: Musikalske betragt-

ninger 1 C,

llubert Foss: Ralph Vaughan Wil-

liams 83

George Grove: Beetlioven-Schubert-

Mendelssolin 156

B. H. Ha CIOR: Music for the 'i~.1aii

Who Enjo~

ys »

., »H,,.iinlet«« 41

Pov1 Harn burger: Harnionisk analyse 149

Josef Hedar: Dietrieli Buxtehudes

Orgelwerke 171

(Ralph Hill): Music 1951 83

Paul Hindemith: Aufgal)en fdr Har-

monie-Schiller 82

Imogen. Holst: The Musie of Gustav

Hoist 83

Svend Møller Kristensen: Musiken. 154

Constant Lambert: »Music Ho!« ... 109

Otto Mackeprang: Pietro Mingottis

Operaopførelser i Køl)enhavn ... 16 Herman Madsen: Carl Nielsens Fyn 41 Nicolai Malko: The conductor and

his baton. * 81

William Mann: Joh. Seb. Bach 83

Carl-Allan. Moberg: Bachs passioner

och hóga måssan 155

Serge Moreux: Béla Bartók 82

Musikens Hvem-Hvad-Hvor 15

Josef Norborg: J. S. Bach 133

Nyudkommen engelsk musiklitterat. ' 17

Practical Music for All 83

Niels-Eric Ringbom: Sibelius 82

Alec Robertson: Sacred Music 40

E. Sackville-West og Desmond Sha-

we-Taylor: The Record Guide 204

Gerhard Schepelern: Instrumenter

og Partiturer 108

(Se o-,så s. 155).

Sohlmans Musiklexikon, II 132

Heinrich Strobel: Paul Hindemith. 133

Joseph Szigeti: With Strings At~

tached . 134

Julien 1'edey: Band Leaders 109

C. Weingartner-Studer: Franz Schu-

1)ert 15

Stephen Williams: Verdi's Last

Operas 134

Karl H. W,6rner: -NIusik der Gegen-

Z,,

wart ..................................... 132

NYE MUSIKALIER

Jean Absil: Rhapsodie roumaine 110

Thomas Arne: Libera me 110

.- Triosonate 156

Joh. Seb. Bach: 30 kompositioner

f. orgel uden pedal (ved Fjelrad) 110

Branden1)urgerkoncerter 1-2 64

Musikalisches Opfer 110

Or.,,,,elsonate nr. 2, c-moll 156

Béla Bartók: Viola Concerto 109

Ludw.van Beethoven:Symfoninr.1 64

- - Symfoni nr. 5 157

Jørgen Bentzon: Racconto nr. 6 109

Franz Berwald: Sinfonie Capri-

cieuse 157

Nils Bj,6rkander: Klaversonatine

op. 20 84

Ernest Bloch: Concerto Symphoni-

que 63

Siegfried Borris: Erstes Klavier- ,

buch. 22, 109

William Boyce: Triosonate 156

Johannes Brahms: Violinkoncert 64

Benjamin Britten: Sprin,

Symphony 63

: The Little Sweep 63

(Else Buchardl og Inger Loudrup):

Det røde Kavalkade Hefte 21

Diderik Buxtehude: Ni orgelværker 156

- - Div. kompositioner 172

Margrethe Dahl og Anna Velbel:

Trin for trin 84

Nancy Dalberg: Strygekvartet nr. 3 157

Ed. Du Pay: Ouv. til »Ungdom og

Galskal)« 110

J. L. Emborg: To gange »Tre små

stykker« 63

John ~,. Forsmarz: Klaversonate

op. 3 42

(Se også s. 84).

John l. Forsman: Miniature-suite

»Snefnug« 183

Benjamin Frankel: Strygekvartet-

ter, »May Day« o-, »Sonatina leg-

gier,a« (33

Frederico de Freitas: 6 klaverstyk-

ker - 85

Racine Fricker: Sonate f. vl. o.

klav. op. 12 110

Giovanni Gabrieli: Sonata con tre

violini 63

Edvard Grieg: Norske (lanse, op. 35

(v. Carl Fleseli) 110

Brylluppet på Troffii,,.iugen 110

g

Svend Gyldmark: Syv forfattere ol,

een komponist - 21

Carl Willum Hansen: Vårvintervise 22

Joseph Haydn: Trompet-koncert ... 64

C.F.E.Horneman: Aladdin-ouvert. 1,57

Egil Hovland: 5 koralforspill 156

Finn Høffding: Julebudskal)et 42

Hanns Jelinek: Zw,51ftonwerk, op.

15 109

Ludvig Irgens Jensen: Partita Sin-

fonica 157

- : Tema con Variazioni 157

Søren Jensen: Præludier til Guds-

tjenesten 183

Jørgen Jersild: Quartetti piccoli . - 23

Henr. Filip Johnson: Klaversonater 63

S. Karg-Elert: 17 interludier f. org. 110

Erland von Kock: Klaversonatine

op. 41 84

: Dans nr. 3 109

Herman D. Koppel: Solhvervssang 22

: Fire kærlighedssange 22

Constant Lambert: Trois pieces

~negres ................................... 85

Bernhard Lewkovitch: Klaverson.

nr. 3 21

: »Sommeren« op. 6; »Grønne

sange« op. 7 183

Henry Lindroth: Låten ])arnen

komma till mig 157

Ib Martens: Passata 204

B. Martinu: Symphony no. 5 109

(Ilse Meyer): In dulci jubilo 204

Jørgen Michael: Musik til »Moder-

ne kvindegymnastik« 204

Darius Milhaud: Psaume 129 110

Otto Mortensen: Tre san-,e til tek-

,I,

ster af H. C. Andersen 21

W. A. Mozart: Messe i C-dur 64

: Jupifer-symfoni 109

Musica Britannica 203

Eyvind Møller: To sange 21

J. G. Naumann: Klaversonater 63

Negro Spirituals (v. Henr. Schiøtz) 157

Carl Nielsen: Suite op. I 21

: Sinfonia espansiva 157

»Norivag sings« 109

Gósta Nystroeni: Sinfoi~ia breve 43

: Sinfonia del mare 204

Poul Rovsing Olsen: 6 små klaver-

stykker 22

Daniel Olson: Gud Fader bor i

himlen 157

Hans Overgaard: Juleniorgen 42

»Published Music« 109

N. 0. Raasted: Pastorale, Koral og

Fuga 156

Prianlx Rainier: Barbaric, Dance

Suite 110

Hilding Rosenberg: »Djufar« 43

: Johannes Uppenbarelse 157

Arild Sandvold: To orgelstykker 156

Poul Schierbeck: Prolog og, epilog

1:1

af »Dronning Dagniar« 21

Poul Schierbeck: To fantastiske

etuder, op. 4 42

Franz Schubert: Symf. »Den ufuld-

endte« 64

Svend S. Schultz: Sonatine f. klav.

nr. 2 42

Arnold Schónberg: Fi~nf Klavier-

stficke 43

(Olav Segalt) : Gregoriansk sang 183

Kai Senstius: Strygekvartet op. 28. 63

(Irene Skovgaard): Kanonbogen ... 183

Wilhelin Stenhammar: Serenade

op. 31 . 157

Richard Strauss: 2. horlikoncert. og

»Vier letzte Lieder« 63

Harald Sæverud: »Peer Gynt«-inu-

sik i arrangement f. klav . 22

(Erik Søller): Guitar-Bogen 21

Svend Erik Tarp: »Konfetti«, »6

lette klaverstykker« og »Lille

suite f. klav.« 22

- : The Battle of Jericho 63

Leif Thybo: Preludio, Pastorale e

Fugato, 156

Peter Tjaikofsky: Scherzo og 21e-

lodie op. 42 (v. Carl'Flesch) 85

: Théme et variations, op. 19 .. 85

: Fantasy-Overture 157

Richard Wagner: Siegfried Idyll 157

William Walton: »Scapino«, ouv. .. 109

C. M. von Weber: Ouv. til »Jæser-

~1

bruden« og »Oberon« 64

John Weinziveig: Divertimenti 63

C. E. F. Weyse: Rullende hen ad

de støvede Veje. Variationer af

Knudåge Riisager, Vagn Holin-

boe, Sv. S. Schultz og Niels Viggo

Bentzon -****- * 21

Erling Winkel: Fire niandskor-

sange .................................... 157

NYE GRAIMMOFONPLADER

Joh. Seb. Bach: Kantate lir. 82 »Ich

habe genug« 20

: K,,,-intate nr. 67 »Hold in Af-

fection « 87

: Brandenburger-koncerter nr.

4-5 135

Orgeltoccata og fuga, d-moll. 157

: 12 koralforspil 157

: Kroniatisk fantasi og fii""a. -

Gigue » 157

Béla Bartók: Ungarske folkemelo-

(lier I-VII. - Sonate f. 2 klav. o.

slagtøj. - Concerto f. ork . 178

L. van Beethoven: E, niont-ouvert. 1,9

: Klaversonater op. 13, op. 79

og op. 27 nr. 2 44

Septet 65

Sonate f. klav. op. 57 158

Hector Berlioz: Ungarsk marsch ... 43

Johannes Brahms: Interniezzo, b-

moll 65

Giulio Caccini: Amarilli 65

Frederic Chopin: Polonaise, As-dur 65

: Scherzo i cis, op. 39: Prélude

i Des, op. 28; etude i e, op. 25 111

: Nocturner 158

Claude Debussy: »Claire de lune«

og »Reflets dans 1'eau« 65

Niels W. Gade: »Efterklan«~re af

Ossiali« og »I den blå grotte« 17

Michael Glinka: Ouv. til »Ruslan

og Ludmilla« 85

z:,

A. E. M. Grétry: Sonate op. I 134

Jos. Haydn: Symfoni nr. 88, G-dur 18

- : Arier af »Skabelsen« og »-krs-

tiderne« ................................ 44

Jos. Haydn: Divertimento op. 100 .. 134

(Se også s. 158).

Sinfonie concertante 220

Peter Heise: To sange 44

Vagn Holmboe: Serenade 134

Herm. D. Koppel: Fire kærligheds-

Sange 19

H. C. Lumbye: Drømmebilleder 17

Giacomo Meyerbeer: Kronings-

marsch 43

W. A. Mozart: Symfoni nr. 36, C-dur 18

. Symfoni nr. 40, g-moll 18

Ouv. til »Bortførelsen« 43

Alla turca 65

. Fem kontradanse 220

Negro Spirituals 65

Carl Nielsen: Symfoni nr. 5 20

Sergei Prokofieff: Prélude i C;

marsch op. 35 111

Maurice Ravel: Rhapsodie espag-

nole 86

Giacon2o Rossini: Ouv. til »Den

tyvagtige Skade« 43

Poul Schierbeck: Ouv. til »Féte

galante« ................................. 17

Franz Schubert: »Der Musensohn«

og »An die Musik« 44

Alexander Skrjabin: Prelude i cis;

etude- i dis 111

Johann Strauss: Ouv. til »Flager-

musen« 43

Igor Stravinsky: Suite af «Ildfull-,,-

len«« og Dumbarton Oaks Con-

certo 8G

Johan Svendsen: Fest-polonaise 19

Peter Tjaikofsky: Capriccio Italien 17

Vals af »Tornerose« onr stry-

t,

gerserenade 17

Francesca da Rimini 85

»Chanson triste« og »Novem-

ber« 111

Giuseppe I,erdi: Ouv. til »La Tra-

viata« 43

- : Arier af »Don Carlos« og

»Troubaduren« 44

Flemming Weis: Serenade . 134

Viderø-indspilninger på Compe-

nius-orglet 107

Antonio Ilivaldi: Concerto grosso,

d-moll ................................... 87

FORENINGERNE . MUSIKLIVET

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening ... 111

(generalforsamling).

Dansk Koniponist-Forening 23, 66

Musikpædagogisk Forening 24,

45, 66(generalforsamling), 160, 183

Det unge Tonekunstnerselskab

24, 45, 68, 88, 111 (generalfor-

samling) ............... 183, 206, 222

Musiklivet, Danmark

(ved Sigurd Berg) 14, 36, 58, 77,

104, 128, 150, 180, 200, 216

Musiklivet, udlandet

(ved Vagn Jensen) 12, 38, 61, 79,

105, 130, 153,182, 201, 219

Faste annoncører:

ANDREAS CHRISTENSEN ELEKTRA NODETRYK

ENGSTRØM & SØDRING TH. FROBENIUS & CO.

WILH. HANSEN. HJORTH & SØNNER. HORNUNG

&- MØLLER . KØBENHAVNS AUKTIONSHAL A/S.

PAULI _~IERLING . SKANDINAVISK i~IUSIKFOR-

~,AG . ~1ARNO SØRENSEN . LOUIS ZWICKI

Tryk:

UNIVERSAL TRYKKERIET

Reproduktion:

ILLU-GRAFIA

Årgang 26/1951, nr. 10