uden titel

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 10 - side 222-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

Redaktion (Editors): Sigurd B

0 erg (ansvarshavende), Østerled 8, København. Ø., tlf. Ryvang 4343, og Frede Schand rf Pelersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup, tlf Gentofte 1509.

Ekspedition (Execuliue Offices, Subscriptions): 11-13, Hammerensgade 34, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15- 17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Hammerensgade 34, København K., Byen 726. 11-13. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet, 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagoglsk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 5., og redaktionen slutter den 15. i hver måned. Abonnementspris 15,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 18,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 2,00 kr. Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Årgang 26/1951, nr. 10