Kulturinitiativ på ministerplan

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 06 - side 169-169

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

KULTURINITIATIV PÅ MINISTERPLAN

Ministeren for kulturelle anliggender

h r. K. Helveg Petersen

Ministeriet for kulturelle anliggender

Nybrogade 2

1203 København K.

l fortsættelse af tidligere indsendt skrivelse af 19. februar 1968 med opfordring til at det p. t. hvilende arbejde i musikkommissionens i 1966 nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg må blive genoptaget og fremskyndet, tillader vi os herved igen at fremføre denne sag, som - ikke mindst fordi den nye læreruddannelses' ikrafttræden i 1969, en eventuel udvidelse af undervisningspligten samt instrumentalmusikkens placering i H.F.-uddannelsen akcentuerer behovet for planlægning på bred musikpædagogisk basis - er en hastesag, l denne forbindelse skal vi tillade os at fremføre forslaget om, at musikkommissionen rekonstrueres og med henblik på en bred sagbehandling af problemer i forbindelse med ovennævnte tiltrædes af en bredere repræsentation for skolemusikken. Ærbødigst

Asm. Gravgaard Danmarks sanglærerforening

Henning Bro Rasmussen Dansk Musikpædagogisk Forening. 2. oktober 1968.

— en brevveksling

Formanden for Danmarks sanglærerforening,

hr. Asm. Gravgaard og

formanden for Dansk Musikpædagogisk Forening,

hr. Henning Bro Rasmussen,

ådr.: Dansk Musikpædagogisk Forening,

Puggårds'gade 13,

1573 København V.

Tak for Deres brev af 2. oktober.

Hele spørgsmålet om de musiske fags placering vil blive taget op i en redegørelse, jeg fremlægger for folketinget i begyndelsen af det nye år, og jeg håber, denne redegørelse vil give stødet til en række nye initiativer bl. a. i forbindelse med det arbejde, De udfører. Jeg tror ikke, der for alvor kommer gang i drøftelserne, før denne redegørelse er fremlagt. Den vil give megen inspiration til flere sider, og den vil også komme til at rumme ting af betydning for Deres arbejde. Jeg tror, vi skal afvente det grundlag, der derved tilvejebringes.

Med venlig hilsen

Deres

K. Helveg Petersen. 3. oktober 1968.

Årgang 43/1968, nr. 06