Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 06 - side 263-263

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Forside: Seks billeder af chefkapelmesteren i Mannheim, Tamás Veto (foto: Rigmor Mydtskov}

Carl Bergstrøm-Nielsen giver en bred gennemgang

af den eksperimenterende musik....................... 265

Poul Borum skriver digt til Ib Nørholm.................. 280

Kvindeballader i Folkemusikhuset........................ 283

Estrid Heerup om musikundervisning i hf og

gymnasiet, del II............................................ 288

Tàmas Veto interviewes af Anne Kirstine Nielsen .... 294

Rapporter fra London og korfestivalen i Stockholm . 300

Bøger ............................................................ 306

Tidsskriftrevy .................................................. 310

Dansk Tonekunstnerforening og notitser ............... 311

DMT bringer denne gang bl. a. et interview med Tamàs Veto, som nu forlader Danmark for at blive chefkapelmester i Mannheim. Carl Bergstrøm går tæt på 50'erne og 60'erne. Annelise Knudsen fra Folkemusikhuset i Hoager beskriver forskellige faser i »balladearbejdet« med udgangspunkt i bogen »Selv træder hun duggen af jorden«. Estrid Heerup giver i sin 2. artikel om musik i gymnasiet helt konkrete forslag til, hvad man kan »gøre«.

Supplement til Ny Dansk Musik på plade 1960-80 bringes først i nr. l sammen med en anmeldelse af årets danske plader. Næste nummer af DMT kommer til efteråret.

Årgang 55/1980-1981, nr. 06