Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 06 - side 311-311

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk Tonekunstner Forenings møde d. 11. marts blev først og fremmest præget af Arne Brodds meget overskuelige redegørelse for de svenske rikskoncerters programafdelings fremgangsmåder og resultater vedrørende distributionen af fonogrammer med svensk musik. Karsten Sommers redegørelse for Dansk Sam-distributions resultater på grundlag af betydelig mindre midler end dem, der står til rådighed for de svenske rikskon-certer, aftvang megen respekt, men understregede -sammen med indlæggene i den efterfølgende diskussion betydningen af, at man i fremtiden herhjemme afsætter de nødvendige midler til distribution, for at de igangværende foretagender, der sigter på indspilning af dansk musik af alle genrer med danske udførende kan få deres fulde betydning.

Johan Bentzon

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT-Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Svend Aaqvist Johansen. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (01)266020. Sekretær: Henning Fangel. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.

NOTITSER

Uddrag fra Arne Brodds

_ Rikskonserter ar ett organ for statsmakternas kulturpolitik. Vi får ett ansag var je år for att producera skivor med »svensk musik som ar orepresenterad eller ofullständigt representerad på fonogram« samt ge ut »fonogram med svenska artister vårs konstnärskap inte kan anses vara till-räckligt dokumenterat på fonogram«. _ Vi får alltså inte anpasse utgivningen till »populär« och därmed lättsald musik, utan skali i forstå hand ge ut det som ur »musikpolitiska synspunkter« enligt nyssnämnda regler bedöms vara angeläget. Detta innebär att det blir en »smal« repertoár, ofta svårsåld.

Til ISCM-festivalen i Bruxelles i begyndelsen af oktober er Hans Abrahamsen udtaget som det eneste danske bidrag.

Et af Danmarks største komponistlegater, herman Sandby Legatet, tildeles i år komponisten Axel Borup-Jørgensen.

»Axel Borup-Jørgensenforener en lyrisk grundholdning udsprunget af expressionismen med et såkaldt »modernistisk« tonesprog. Trofast er han over for sine ideer, og han har midt i den almindelige stilforvirring bevaret sin musikalske identitet. «

Årgang 55/1980-1981, nr. 06