Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

Indholdsfortegnelse DMT nr. 1

1984/85. 4 John Cage interviewes af Karl Aage Rasmussen.

16 Roland Barthes og musikkens utopi af Peter Larsen.

17 Musica Practica af R. Barthes. 20 Sartre om musikken af Lucien

Maison. 25 Luigi Nono af Anne Rosing-

Schow. 29 Anmeldelser

Nono og elektronmusikken.

Nye Stravinskybøger. 36 Rapporter fra Montepulciano

og Lerchenborg. 43 Informationer

Bøger

Plader

Koncerter

Introduktion til danske værker på

Nordiske Musikdage, af Svend

Ravnkilde. 55 Foreningerne.

Redaktion: Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Ivan Hansen. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 150726. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8. 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Jørgen Schlager).Telex 15010 SM1. Sats: Syfoma Sats. Svendborg. Tryk: Narayana Press. Gylling. 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 125.00. Årsabonnement (supskription til Sverige. Norge. Finland. Island): Dkr. 125.(K) (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark. Sweden. Norway. Finland. Island): Dkr. I25.(K) (inkl. postage). Løssalg: 30 kr pr nr DUT-medlemskab83/84: Alm. kr. 140.00. Stud./pension kr. 90,00. Familie kr. 180.00 (max. 2 medlemmer el. 90 kr. pr. næse).

Dansk Komponistforening: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 135405. Hverdage kl. 9-14.

Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kathie Kirk. Postgiro: 2 (K) 32 52.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Nr. 1 1984/85

59. årgang dmt

Løssalg: kr. 30,-

Årgang 59/1984-1985, nr. 01