Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 03 - side 73-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: DMT, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset. ISSN 0106-5629.Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr.Årsabonnement(incl.moms): kr. 185,00. Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 185,00 (excl. postage).

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. 33 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. TLF. 62 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 86118327. NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: v/ Curt Jensen. Ves-terbæk 6, 9310 Vodskov. Tlf. 98 29 6167.

Annoncepriser i DMT arg. 65: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 3 1990/91* 65. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

___________INDHOLD

Leder

Ny musik i Østeuropa.

Søren Møller Sørensen................................................................ 74

ARTIKLER

Om Nørgårds 5. Symfoni

- et interview med Per Nørgård.

Anders Beyer............................................................................... 75

At spille Poul Ruders1 Polydrama.

Per Erland Rasmussen............................................................... 82

Ruders receptionen - London, København, Horsens.

Jens Brincker.............................................................................. 86

Franz Syberg - en outsider i dansk mellemkrigsmusik.

Bertel Krarup.............................................................................. 88

»Weiter so«

Interview med Gisela Nauck og Reinhard Oehlschlägel.

Anders Beyer............................................................................... 95

RAPPORTER

Den ny musik i Århus.

Per Sørensen............................................................................... 99

Ny musik på Fyn.

Ole Lauritzen.............................................................................. 100

Ebeltoft-festivalen - et frugtbart syndefald.

Hans Mathiasen......................................................................... 102

DEBAT........................................................................................ 104

Oprydningsudsalg - køb gamle årgange af DMT...................... 107

DMT's venner - læsernes kontaktpersoner............................... 107

Koncertkalender......................................................................... 108

Næste nummer af DMT udkommer 5.12.90 Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest den 7. november.

Årgang 65/1990-1991, nr. 03