uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 07 - side 193-193

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

Vi har modtaget følgende:

Paa given Foranledning skal vi meddele, at de i Organist Chr. Geislers Pjece »Fortsatte Betragtninger over vor Skolesang« fremsatte Udtalelser, der, efter hvad der meddeles os, for en stor Del er bygget paa urigtige Oplysninger, udelukkende staar for Forfatterens Regning, samt at Pjecen ikke er udgivet af vort Forlag, men kun taget i Kommission af os.

Skandinavisk & Borups Musikforlag, Aktieselskab.