Toner til tiden

Af
| DMT Årgang 72 (1997-1998) nr. 01 - side 22-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Athelas Sinfonietta Copenhagen er blevet Ensemble in Residence i Danmarks Radio

Sinfoniettaen er vor tids ensemble. Nu er det første Ensemble in Residence etableret i Danmark.

I tråd med tidens toner blev det sinfoniettaen, der løb af med æren og udfordringen. Athelas Sinfonietta Copenhagen er blevet

Ensemble in Residence i Danmarks Radio

Vi har set nærmere på aftalen og hvad samarbejdet kommer til at betyde i praksis.

Flittige læsere af dette blad vil huske en portrætartikel om et entusiastisk, ungt ensemble for små fem år siden. Athelas Ensemblet, hed det dengang. Det opstod som et ad hoc ensemble af ny musik-glade konservatoriestuderende, samlet af Louise Lerche Lerchenborg i 1989, da kammeropera var temaet for Lerchenborg Musikdage.

Denne spæde begyndelse er således Louise Lerche Lerchenborgs fortjeneste. At det skulle blive til mere end et par koncerter skyl-des komponisterne Klaus Ib Jørgensen og Hans Peter Stubbe Teglbjærg, samt dirigenten Flemming Windekilde, der ikke ville se ensemblets sprudlende entusiasme forsvinde som en bristet sæbeboble. Her var noget at bygge videre på - og det blev der så gjort. Budgetter blev lagt, produktions- og repertoireplaner udarbejdet.

Det er trivielt at nævne, at det var på trods af en udsigtsløs økonomi med ussel - om overhovedet nogen - honorering af musikerne.

Siden er der sket meget for Athelas, mens andet er forblevet det samme. Først og fremmest har Athelas slået sin status fast som et kompetent og professionelt ensemble i international klasse. Desuden er ensemblet kommet i andre admi-nistrative hænder, det har fået en bestyrelse og har ansat Mads Elung-Jensen som manager. Siden 1994 har ensemblet fået en fast ydelse af Statens Musikråd på 500.000 kr. om året. Poul Ruders er tiltrådt som kunstnerisk leder og Giordano Bellincampi er ensemblets chefdirigent. Og så har ensemblet ændret navn til det mere udlandsvenlige Athelas Sinfonietta Copenhagen.

Endelig kunne ensemblet tidli-gere på sommeren meddele, at de nu også kunne smykke sig med titlen Ensemble in Residence hos Danmarks Radio. Betegnelsen dækker over et gensidigt forpligtende samarbejde mellem de to parter, der kommer til omfatte otte koncerter i tilstundende sæson.

Ideen til samarbejdet kommer fra Mette Gotthardsen, der i 1994 overtog posten som koncertproducent for ny og tidlig musik i DR. Efter at have set tingene an i et års tid kom hun til følgende konklusion: »Den utrolig stærke situation der var og er inden for ny musik-koncertlivet med radiokoncerter, festivaler osv., syntes jeg gjorde, at vi i DR skulle tænke helt anderledes med hensyn til vores rolle inden for den ny musik. Måske skulle vi ikke tænke så meget i komponister og værker, men mere bredt, på musikere og fremførelser.«

En uformel fax blev afsendt til Poul Ruders med et forslag om at prøve at finde en anden måde at gøre tingene på, og det blev begyndelsen på de forhandlinger, der, hvad ingen af parterne på det tidspunkt vidste, skulle blive til den nu foreliggende samarbejdsaftale.

Om sine tanker med samarbejdet fortæller Mette Gotthardsen: »Det var i høj grad ikke bare at få mange værker kørt igennem en mediemølle, men at sørge for at de værker der kom igennem, blev udført i absolut høj kvalitet. Det er noget med at styrke kvaliteten i udførelsen lige så meget som at bibeholde et interessant niveau med hensyn til værkerne. Athelas er et ensemble af en sådan bredde og et sådant format, som vi ellers sjældent kan have med at gøre.«

»Egentlig synes jeg at en public service-radiostation i vore dage burde have - udover hvad DR allerede har, altså et kor, symfoniorkester, big band og et underholdningsorkester - netop en sinfonietta, til den megen musik der skrives for den slags besætninger. Plus, vil jeg så tilføje, også et barok-orkester. Det er en ønskedrøm. For at dække kravet om specialisering, burde de være der. Som situationen er, er der ingen der vil drømme om at fastansætte flere mennesker i DR, men en samarbejdsaftale af denne her forpligtende art er dog en styrkelse af sådanne tanker.«

Samarbejdsaftalen får ikke nogen indflydelse på Studie 2 koncerterne, lover Mette Gotthardsen: »Denne aftale er ikke noget der udelukker alt muligt andet inden for ny musik i samarbejde med DR. Tværtimod vil vi gerne styrke alt hvad der sker og være med så mange steder vi kan. Der vil stadig være en masse andre koncerter med andre ensembler end Athelas. Men Studie 2 koncerterne er ikke som Radiokoncerterne integreret så meget, at DR er med i repertoirestyringen. Her ligger det kunstneriske ansvar hos de organisationer der laver koncerterne. Så er det, der der sker mellem Athelas og DR, langt mere forpligtende.«

I denne aftale bliver repertoireplanen lagt i fællesskab parterne imellem ud fra følgende rammer:

• bestillingsværker hos nulevende komponister.

• værker af unge, lovende danske komponister.

• væsentlige danske værker, som fortjener genopførelse.

• moderne klassikere.

• værker der afspejler væsentlige udenlandske strømninger, og endelig -

• værker i forbindelse med tematiske koncerter.

Denne del af samarbejdet har ensemblets manager Mads Elung-Jensen været meget tilfreds med: »Danmarks Radio har været meget åbne over for vores forslag. De har også skrevet til Komponistforeningens medlemmer og udbedt sig forslag til værker, som de mente fortjente genopførelser - og så fik vi en lang liste, som Poul Ruders valgte ud fra.«

Men lad os lige se på hvad sam-arbejdet ellers indebærer. Ifølge aftalen, der som nævnt omfatter otte koncerter, forpligter DR sig til følgende:

• At stille Radiohusets Koncertsal til rådighed.

• At etablere øvemuligheder for Athelas i Radiohuset.

• At stille diverse instrumenter til rådighed.

• At medvirke til markedsføring/lancering af Athelas.

• At bestille et værk for orgel og Sinfonietta hos Mogens Winkel-Holm.

• At stille radiooptagelserne til rådighed for udgivelse.

• At sørge for billetsalg.

• At dele billetindtægten med 75% til Athelas og 25% til DR.

• At betale alle udgifter i forbindelse med koncerternes udsendelse i radio.

• At betale Athelas en sum på 170.000 kr.

DR har så ret til at udsende koncerterne to gange, ligesom de har ret til at optage og udsende Athelas' medvirken i Dansk Komponist Forenings Biennale i marts '98.

Athelas' del af ansvaret indebærer:

• At engagere og honorere samtlige medvirkende.

• At sikre sig samtlige medvirkendes radiorettigheder.

• At betale evt. udgifter vedrørende materialeleje i forbindelse med koncerterne.

• At stå for dele af markedsføringen af koncerterne.

Med til det sidste punkt hører at Athelas iværksætter et animationsforløb forud for hver koncert. Et stort og ambitiøst anlagt samarbejde, men der er dog én ting der stikker i øjnene. At arrangere en koncert med et ensemble af Athelas' størrelse kommer hurtigt til koste op mod 100.000 kr., så 170.000 kr. til otte koncerter kommer man ikke langt med. Ensemblets samlede budget er da også på 800.000 kr. fortæller Mads Elung Jensen. Athelas har desuden fået støtte fra Statens Musikråd, Augustinusfonden og Sonning-fonden, men mangler stadig små 250.000 kr. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan aflønne musikerne anstændigt inden for et budget på 800.000 kr.

»Nej, det bliver under samme vilkår, som de har arbejdet under indtil nu. Vi betaler tarifmæssig løn for deres medvirken i koncerterne, men så siger vi, at det at de mødes og øver sammen, er deres egen sag. Ellers kunne vi ikke lave noget som helst. Musikerne strækker sig vir-kelig langt, og det er jo spørgsmålet hvor længe det kan blive ved.«

Økonomien er det tunge kapitel, da ingen af parterne er rige, indrømmer Mette Gotthardsen. Det var også økonomien, der gav de største problemer under forhandlingerne, der stod på næsten hver uge gennem et halvt år. Men de 170.000 kr. synes hun godt, hun kan være stolt af:

»Det er et sammenskudsgilde. I kraft af aftalen vil Athelas gennem de mange besparelser ensemblet får ved at knytte sig til DR, plus et kontant tilskud, plus supplement fra andre kilder, blive i stand til at lave koncertserien, som de gerne vil lave den - og som vi gerne vil have. Athelas har jo også den fordel at de kan lave flere koncerter, end de ellers ville have kunnet.«

Selvom Mads Elung-Jensen ikke er ubetinget tilfreds med en betaling på 170.000 kr. ser han så mange andre fordele:

»Nu skal alt ikke gå op i økonomi. Hvis vi vender sagen om og forestiller os, at Athelas selv arrangerede disse koncerter, er der tale om et udmærket transmissionshonorar. Desuden får vi naturalier som øvelokaler, osv. Tidligere øvede vi i et lokale i Juhl-Sørensens Pianofabrikker, hvor vi ikke kunne lade en slagtøjsopstilling stå til næste dag, hvilket resulterede i store transportudgifter. Så vi har vurderet, at det var bedre end noget som helst andet. Alternativet er at arrangere alle vores koncerter selv, som vi gjorde med vores Bent Sørensen-koncert, og så bliver der endnu større udgifter.«

Mads Elung-Jensen er heller ikke i tvivl om, hvad aftalen kommer til at betyde for Athelas: »Det giver en mulighed for at profilere ensemblet, det er jo en utrolig god koncertsal med en skøn akustik. Og så får ensemblet lejlighed til at spille en masse sammen, hvilket gør at niveauet bliver højere. Vi får lejlighed til at spille en masse god musik og lave nogle spændende programmer. Det er en satsning og så håber man jo på, at der kan komme en eller anden form for ansættelse en dag.«

Mette Gotthardsen er på sin side heller ikke i tvivl om, hvad samarbejdet kommer til at betyde for DR: »Det vil betyde, at vi kan gennemføre flere koncerter end vi ville have kunnet uden denne aftale. Jeg er også sikker på, at vi kan gennemføre dem med et endnu højere kunstnerisk niveau.

Vi kan også præsentere flere uropførelser af danske komponister end vi hidtil har kunnet, og vi kan præsentere lytterne for andre sider af samarbejdet, ved fx at dække ensemblets deltagelse i Huddersfield-festivalen, hvor Athelas er inviteret til at være festivalens 'band'. Og nu har vi et ensemble vi kan bestille værker til, hvilket vi allerede har gjort.«

Indtil videre ser det lovende ud. De otte planlagte koncerter byder bl.a. på fem danske førsteopførelser og syv uropførelser, hvoraf fire er bestillingsværker. Foruden Giordano Bellincampi vil også Reinbert de Leeuw og Tamás Vetö dirigere Athelas, og blandt solisterne er Rolf Hind, Helene Gjerris og Thomas Sandberg.

Hvad der skal ske mellem Athe-las og DR når aftalen løber ud til næste sommer, hverken kan eller vil nogle af parterne udtale sig om. Det er første gang DR har et Ensemble in Residence, så der er brug for at hente lidt erfaringer hjem først.

Meget er der sket for Athelas, men økonomien har ikke ændret sig væsenligt, og det er en stadig kilde til frustration for ensemblets manager, der bruger store dele af sit krudt på at skaffe penge til foretagendet:

»Det er jo ikke kun for at spille, det er også for at få den danske musik frem. Og der er jo ikke rigtig andre, der har det niveau, der skal til - og samtidig har det engagement i ny musik. Den danske stat burde se i øjnene, hvor store komponister vi har her i landet. Det er ikke mange lande, der kan fremvise sådan en perlerække af komponister som vi har i Danmark - og som der er en enormt stor interesse for i udlandet. Derfor er det synd, at vi ikke har et eksportensemble, som man kan sende ud for at repræsentere ny dansk musik, for der er en stor værdi i kulturpolitiske fremstød.«

Mads Elung-Jensen er ansat som manager på halv tid, men det har ikke nogen betydning. Selv betegner han sig som en idiot, der ikke ser på klokken. Og der er da også nok at se til. Foruden det planlagte samarbejde med DR rummer fremtidsplanerne koncerter på Arken og i Tivoli, koncert med jazzkomponisterne Lars Møller, Allan Botchinsky og Frederik Lundin, der skal skrive værker til Athelas, en portrætkoncert af Anders Nordentoft, en portræt-cd med Karsten Fundal og en dobbelt-cd med Vagn Holmboes Ti preludier samt kammerværker. Holmboes søn har nemlig fundet nogle ikke tidligere offentligjorte partiturer, som nu ligger i skifteretten, men når de bliver frigivet får Athelas lov at kigge lidt på dem - og muligvis også indspille dem.

Foto af Athelas Sinfonietta Copenhagen: Per Morten Abrahamsen.

Årgang 72/1997-1998, nr. 01