Nordens ældste og mest moderne musiktidsskrift

Seismograf er et redaktionelt uafhængigt webmagasin, der stiller skarpt på den nyeste kunst i lyddomænet og dens skabere – eksperimentel kunstmusik, lydkunst, performance, multimedia, interaktion og field recordings. 

Magasinet er en fusion af Dansk Musik Tidsskrift, Autograf og Seismograf, og det tegner dermed Danmarks eneste magasin fuldkommen dedikeret til feltet ny kunstmusik og lydkunst. Vi er 100 % webbaserede og dækker hele paletten, fra det umiddelbare og aktualitetsbaserede i form af nyheder og kalender, over reportager, kritik, blogs og debat, til det mest dybsindige og mindre tidsbundne i form af essays og analyser. 

De auditive kunstarter er i disse år i en rivende udvikling, både kunstnerisk og institutionelt. Gamle skel er langsomt og umærkeligt forsvundet, og helt nye felter, der ofte rammer et bredere publikum, er vokset frem. Samtidig er aktivitets- og kvalitetsniveauet på de aktuelle scener højere end nogensinde – fra de største og mest profilerede projekter til de små, der pibler op af undergrunden. En situation, der kalder på en tilsvarende højt kvalificeret kritik, formidling og refleksion.

Seismograf er til for at fortælle og oplyse publikum om denne fest. Men samtidig er vores rolle i lige så høj grad at skabe rum for en dialog, refleksion og kritik af en sådan kvalitet, at den kommer til at indgå i et symbiotisk forhold med kunsten selv. En spejling af, hvad der sker lige nu – og en aktiv, kritisk og stimulerende medspiller, der fremadrettet er med til at bringe kunsten videre. For at udvide denne dialog endnu et skridt publicerer Seismograf fra 2014 engelske artikler, der har gennemgået peer review. Læs mere her.

Ingen refleksion uden kunst – ingen kunst uden refleksion.

Seismograf/DMT hører under faggruppe 7 (116717) på den bibliometriske forskningsindikator.

ISSN-nummer: 2245-4705