Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 02 - side 50-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Ved Koncerten den 11. Februar skulde Hr. Andor Føldes, som. meddelt i Nr. 1, have spillet ungarske Klaverkompositioner. Men grundet paa Sygemelding fra Hr. Andor Føldes, maatte Programmet lægges væsentlig om, og vi bringer nedenstaaende det ændrede Program.

Det unge Tonekunstnerselskabs 2. Koncert, den 11. Februar 1938. Medvirkende: Inger Raasløff, Harald Agersnap, Chr. Christiansen,

Poul Tofte Hansen. Det kgl. Kapels Blæserkvintet:' Holger Gilbert

Jespersen, Sv. Chr. Felumb, Aage Oxenvad, Hans Sørensen og Carlo,,,,,

Rosin Espersen.

Program:

Slavko Ostere (Jugoslavien, 1895): Kvintet for Fløjte, Obo, Klarinet,

Horn og Fagot. 1932. 1. Gang.

Harald Agersnap (1898): »Skovens Eventyr«. 1919. Klangskitser for

Obo, Horn og Klaver.

Darius Milhaud (1893) -. Chants populaires Hebraiques. 1) La sépa

ration. 2) Berceuse.

Albert Roussel (1869-1937): Répolise d'une épouse sage (H. P.

Roché efter kinesisk Poesi). Cæur en Péril (Réné Chalupt). Francis Poulene (1899): Airs chantis. 1) Air romantique (Jean

Moréas). 2) Air Champétre.

Peder Gram (1881): Pastorale og Capriccio for Obo og Klaver. Op. 29.

1. Gang.

Igor Strawinsky (1882): Trois piéces pour clarinette seule. 1919.

Albert Roussel: Divertissement for Fløjte, Obo, Klarinet, Fagot, Horn

og Klaver. Op. 6.

--V.

Thorvaldsens Museums Folkekoncerter.

Vi retter en indtrængende Opfordring til vore Medlemmer og Bladets øvrige Læsere, om,at agitere for Koncerterne paa Thorvald

sens Museum.

2. Koncert: Folkelig Musik fra vort Aarhundrede, Onsdag den 2.

Marts Kl. 20, og 3. Koncert: Dansk Musik af i Dag, Onsdag den 16.

Marts, Kl. 20. Program, se DMT Nr. 1, Gadeplakater og udsendte

Brochurer.

Billetter å Kr. 1,50 og Kr. 1,00 incl. Skat og Garderoobe, faas hos

Wilh. Hansen, Sindahl-Pedersen, B. T. Centralen, Politikens Hus.

samt ved Indgangen paa Koncertaftenen.

Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Koncertforening.

3. Koncert, Onsdag den 9. Marts 1938, Kl. 20. Odd Fellow Palæets

store Sal. Medvirkende: Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester, Studenterkoret og Folkemusikskolens Centralhold. Dirigenter: Karl Clausen, Sv~erre Forchhammer og Finn Høffding.

Program:

Otto Mortensen: »Verdenshjørnerne«, Tekst: Thøger Larsen, for Soti, Kor og Strygeorkester. Uropførelse.

I. L. Emborg: Kammerkoncert for Violin, Fløjte og Klaver med Strygere. Op. 57. D-dur. Solister: Julius Koppel, Johan Bentzon og Arne Karl Petersen.

Otto Sandberg Nielsen: Suite Nr. 2 for Strygeorkester. Op. 13. 1937. Uropf ørelse.

Finn Høffding: »»Pasteur«. Opera i 2 Billeder og et Korintermezzo. Uropførelse. Teksten i Samarbejde med Otto Gelsted. Iscenesættelse og Instruktion: Dr. phil. Torben Krog.

Jupille, Hyrdedreng Marianne Gerttz.Jupilles Moder Valborg Garde.En Lærer Swennsen.En Munk Holger Nørgaard.Henri, en opvakt Hyrdedreng Bodil Sprechler.Jean, en anden Hyrdedreng Rigmor Preisler-Nielsen.Armand, do. Aslaug Høffding.

Det unge Tonekunstnerselskabs Medlemmer kan mod Forevisning

af Medlemskort og ved Betaling af Garderobe, 25 Øre, afhente Billetter i Wilh. Hansens Musikforlag, Gothersgade 9-11, senest Onsdag den 2. Marts.

Medlemskortet giver altsaa ikke Adgang til Koncerten, og vi hen

stiller til Medlemmerne at hente Billetter snarest af Hensyn til det offentlige Billetsalg.

Billetter å Kr. 3,00 - 2,00 - 1,50 og 1,00 faas hos Wilh. Hansen,

Gothersgade 9-11, Sindahl-Pedersen, Gl. Kongevej 113, B. T. Centralen, Politikens Hus samt ved Indgangen paa Koncertaftenen.

Årgang 13/1938, nr. 02