Indhold

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 06 - side 141-141

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang Nr. 6 - 1968

4,75 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Redaktionskomité: Mogens Andersen, Jens Brin-cker, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Tjah-Guitaras dagbog.............................. 141

Bent Lorentzen:

Tilhøreren i centrum .............................. 143

To manifester ......................................... 145

Mogens Ellegaard:

Harmonika på konservatoriet .................. 147

Lars Bjarne:

Af harmonikaens historie ........................ 149

Per Nørgaard:

Anatomiens lyksaligheder ........................ 155

Musikalier, bøger, grammofon,

musikkalender ....................................... 159

Redaktionen påtager sig intet ansvar

for manuskripter, som indsendes uopfordret

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 43/1968, nr. 06