Rummel og Børnemusik

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 01 - side 45-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

DUT-programmet for oktober byder på to spændende og vidt forskellige musik-begivenheder -nemlig dels solist-koncerten med sangerinden Hedwig Rummel, og dels DUT's Børnemusikuge, der i år afvikles for sjette gang.

Hedwig Rummel debuterede i 1980 og er uddannet ved universitetet, musikkonservatoriet og operaakademiet i København samt i Berlin. Hun er herhjemme især kendt fra adskillige solistopgaver i Danmarks Radio, og udenlands har hun bl.a. haft engagement ved Genová Operaen som solist i Alban Berg's »Lulu«, ligesom hun har optrådt med Ensemble Intercontemporain i Paris.

Solistkoncerten foregår på Musikkonservatoriet i København d. 7. oktober, og på programmet står værker af to velkendte danske komponister - Ib Nørholms »Tavole per Orfeo« for mezzosopran og guitar, skrevet i 1969 samt »Songs without«, skrevet af Pelle Gudmundsen-Holmgren i 1976. Hedwig Rummel synger også stykker fra Luciano Berio's sangcyklus »Folk songs« fra 1949. Berio er kendt som en avantgarde-komponist i klasse med Pierre Boulez, Luigi Nono og Karlheinz Stockhausen, men »Folk songs« er et noget utypisk Berio-værk, idet sangene er præget af en for Berio usædvanlig lys og let stemning. Nævnes skal også, at Hedwig Rummels tolkning af Berio's »Folk songs« bærer komponistens blå stempel, idet hendes udgave af værket førte til et engagement i Italien med Berio som dirigent.

Desuden rummer koncerten et værk af Sylvano Bussotti »Lettura di Braibanti«, som er hentet fra komponistens eksperimentelle kammermusik-værk »Sette fogli« fra 1959, og endelig er Alban Berg repræsenteret med kompositionerne »Vier Lieder« op. 2 fra 1908-9 og »Zwei Lieder«. Sidstnævnte værk består i to udgaver af en sang Berg komponerede i 1900 -dels original-udgaven og dels en anden udgave fra 1925, hvori Berg benytter 12-toneteknik - hans første serielle værk. »Vier Lieder« er komponeret, mens Berg var elev ved Arnold Schöenberg. Ved koncerten medvirker foruden Hedwig Rummel også pianisten Allessandro Nobbio og guitaristen Martin Sell.

Invitation til børnemusik

DUT inviterer hermed børn og unge til at deltage i Børnemusikugen, som vi denne gang forsøgsvis har placeret i efterårsferien, så forløbet ikke griber forstyrrende ind i skolegang og lektielæsning m.v. Det er sjette gang, vi arrangerer Børnemusikuge, og igen foregår det på Musikkonservatoriet i København, hvor der hver dag i efterårsferien (15.-20. oktober) holdes åbne prøver forud for den afsluttende børnemusik-koncert på Musikkonservatoriet lørdag d. 20. oktober. Afslutningskoncerten er således med blandt de mange spændende arrangementer i den store festival for ny nordisk komposi-tionsmusik - Nordiske Musikdage 1984 fra 20. til 27. oktober.

Vi har fået komponisterne Per Nørgård og Nils Holger Petersen til at komponere værker specielt til lejligheden, og desuden har vi denne gang på opfordring oprettet to hold i kollektiv komposition - et for små børn og et for store. Den kollektive komposition ledes af komponisten Birgitte Alsted, der sammen med deltagerne på de to hold skal frembringe to kollektive kompositioner til uropførelse på afslutningskoncerten. Børnemusikugen er iøvrigt åben for alle, idet der dog er grænser for, hvor mange deltagere, der kan være på hvert af de fire hold. Sidste frist for tilmelding er d. 9. oktober. Oplys venligst navn, adresse, tlf.nr., alder og instrument samt hvor lang tid, du har spillet. Alle instrumenter er velkomne - også slagtøj, men dog højest to pianister.

De fire hold er:

Hold 1: Under ledelse af Ivan Hansen indstuderer holdet Per Nørgårds nye børnemusikværk »Fra seks til tyve«. Prøver hver dag 16.-19. oktober kl. 10-12 og koncert d. 20. oktober kl. 17.00 (generalprøve efter aftale). Holdet bliver på 6-20 deltagere i alderen 6-20 år, og vi kan iøvrigt oplyse, at Per Nørgård vil orientere holdet om sit værk på et møde d. 11. oktober. Skriftlig tilmelding til Ivan Hansen, Brorsonsgade 5, 1., 1821 København K - 01-240599.

Hold 2: Komponisten Nils Holger Petersen har skrevet stykket »Knud Lavard - en fortælling i ord og musik« til børnemusikugen, og han forestår selv instruktionen med en ikke helt lukket gruppe med konservatoriets »kaniner«. Prøver afholdes hver dag 15.-19. oktober kl. 15-17, og holdet medvirker ved af slutningskoncerten d. 20. oktober kl. 17. Forespørgsel om evt. deltagelse rettes til Nils Holger Petersen, Brdr. Reebergs-vej 5, 2000 København F - 01-304021.

Hold 3: Kollektiv komposition I under ledelse af Birgitte Alsted. Holdet sammensættes med 3-6 deltagere i alderen 5 til 8 år. Prøver d. 15., 16. og 18. oktober kl. 14-15 samt 19. oktober kl. 13.30-14.30. Generalprøve efter aftale og koncert d. 20. oktober kl. 17. For tilmelding se venligst under hold 4.

Hold 4: Kollektiv komposition II ved Birgitte Alsted for 7-15 deltagere i alderen fra 9 år og opefter. Prøver d. 15., 16. og 18. oktober kl. 15-17 samt d. 19. oktober kl. 14.30-16.30. Generalprøve efter aftale og afslutningskoncert d. 20. oktober kl. 17 på Musikkonservatoriet. Skriftlig tilmelding til Birgitte Alsted, Bagerstræde 3, 4.tv., 1617 København V - 01-230906. DUT's Børnemusikuge er blevet fulgt med stigende interesse fra forskellig side, fordi børnene her får lejlighed til at udfolde sig kreativt indenfor en afdeling af musiklivet, som normalt er forbeholdt de voksne professionelle musikere og komponister. Men det kan lade sig gøre at slå bro over kløften imellem generationerne - også når det gælder ny kompositionsmusik - og med spændende resultater til følge. Vores Børnemusikuge her i begyndelsen af 1984 var et godt eksempel på et sådant frugtbart samarbejde imellem børn og voksne, og arrangementet gav da også anledning til ikke mindre end fire radioudsendelser, men vigtigere var det enorme engagement de deltagende børn og unge viste projektet, så vi glæder os meget til den forestående børnemusikuge.

Årgang 59/1984-1985, nr. 01